facebook
 

Zapraszamy na wycieczkę
po naszym zakładzie

Wirtualna wycieczka po zakładzie

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: 61 8956500

JAKOŚĆ I TECHNOLOGIA

Od kwietnia 2007 roku zakład posiada decyzję pozwalającą na handel z Państwami członkowskimi Unii Europejskiej numer weterynaryjny zakładu PL 30214101WE.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa produkowanych kebabów i innych wyrobów mięsnych firma wdrożyła system zarządzania bezpieczeństwem żywności – HACCP, którego podstawą są rygorystycznie przestrzegane wymagania dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych (GHP i GMP).

Dobór dostawców surowców, dodatków technologicznych, przypraw oraz materiałów odbywa się na podstawie szczegółowej selekcji. U strategicznych dostawców przeprowadzamy audity kontrolne, które obiektywnie pozwalają stwierdzić, czy pozyskiwany przez nas surowiec jest produkowany w odpowiednich warunkach sanitarno – higienicznych i czy firma przestrzega wymagań prawnych.

Każda dostawa surowca zanim zostanie dopuszczona do produkcji jest poddana dokładnej weryfikacji polegającej na kontroli manualnej i wzrokowej. Kluczowym parametrem jest temperatura mięsa, która nie może przekroczyć: +4 ºC dla mięsa drobiowego, +6ºC dla mięsa czerwonego oraz - 18ºC dla mięsa mrożonego. Gwarantuje to zachowanie łańcucha chłodniczego i przyczynia się do stabilności parametrów mikrobiologicznych kebapu, co ma radykalny wpływ na bezpieczeństwo naszego produktu. Właściwą jakość wyrobów potwierdzają badania mikrobiologiczne wykonywane przez akredytowane laboratoria.

W firmie prowadzony jest stały nadzór nad jakością wody. Cykliczne badania wody potwierdzają jej czystość mikrobiologiczną i fizykochemiczną.

Formowaniem kebapu zajmują się mistrzowie kebapu sprowadzeni z Turcji. Pod ich nadzorem w arkana tej trudnej sztuki wchodzą polscy pracownicy. Układ pomieszczeń w zakładzie pozwala na organizację dwóch niezależnych linii technologicznych dla mięsa drobiowego i mięsa czerwonego. Nowoczesne wyposażenie zakładu, zintegrowany system chłodniczy oraz mroźnia szokowa i mroźnie składowe zapewniają optymalne warunki produkcji i przechowywania kebapu.

Nadzór nad właściwym przebiegiem procesu produkcyjnego sprawują technolodzy, specjaliści w zakresie przetwórstwa mięsa i systemów zapewnienia jakości. Kierownictwo firmy dokłada starań, aby zapewnić ustaloną z klientem jakość i bezpieczeństwo produkowanych kebabów i wyrobów mięsnych.